facebook pixel

یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • مقاله بسیار خوبیست . این مقاله بخوبی توانسته رابطه ستم بر زن و استثمار محیط زیست را باز کند البته جا دارد که بیشتر روی سیستمی که تمام این جنایات را برای سود بیشتر مرتکب می‌شود یعنی نظام سرمایه داری تمرکز شود هرچند که گفته شده که جهان در دست مشتی مردان سفید پوست ثروتمند میچرخد اما این سیستم سرمایه داربست که تمام تبعیض ها و ستمها و استثمار و فقر و نابودی محیط زیست را در ابعاد جهانی اعمال می‌کند و تنها با نابودی سرمایه داری و روی کار آمدن نظامی که سود در فرماندهی همه چیز نباشد یعنی نظام سوسیالیستی است که می‌توان نقطه پایانی به تمام این جنایت‌ها باشد