شرح مجموعه:
«اگر» گزیده‌ی کوتاهی است از گپی طولانی با کسانی که یکی از والدین‌ یا هر دوی آنها را در زندان‌های جمهوری اسلامی و یا به دست مأمورینش از دست داده‌اند و یا مدتی به دلیل زندانی بودن آنها از داشتن‌شان محروم بوده‌اند.فارغ از هر نوع باور، اعتقاد، عقیده و یا هدفی که آنها برایش جان‌شان را از دست داده‌اند و یا متحمل سختی‌هایی شده‌اند، فرزندان آنها نکات و دردهای مشترکی را به اشتراک می‌گذارند و از حس و حال آن روزها و تأثیرات این اتفاق در زندگی‌شان درد دل می‌کنند.
اگر ...، فصل ۱

۴. مژده روحانی

مژده در زمان کشته‌شدن پدرش به جرم اعتقاد به دیانت بهایی ۱۰ سالش بود.  او امروز به عنوان مددکار اجتماعی در زمینه‌ی حقوق بشر فعالیت می‌کند.

+ اگر ... سکوت «کودکان زندانیان» بشکند، نگاهی به برنامه «اگر ...» در «رسانه‌ی پارسی»
شرح مجموعه:
«اگر» گزیده‌ی کوتاهی است از گپی طولانی با کسانی که یکی از والدین‌ یا هر دوی آنها را در زندان‌های جمهوری اسلامی و یا به دست مأمورینش از دست داده‌اند و یا مدتی به دلیل زندانی بودن آنها از داشتن‌شان محروم بوده‌اند.فارغ از هر نوع باور، اعتقاد، عقیده و یا هدفی که آنها برایش جان‌شان را از دست داده‌اند و یا متحمل سختی‌هایی شده‌اند، فرزندان آنها نکات و دردهای مشترکی را به اشتراک می‌گذارند و از حس و حال آن روزها و تأثیرات این اتفاق در زندگی‌شان درد دل می‌کنند.

یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • when I was in army in Iran for 2 years mandatory service I met a group of Bahai sloggers we lived together for 6 months it was the first time I met Bahai people, I was 20 years old at that time I was very against Bahai because of the brain wash at home and my religious friend , for the first few weeks in army base I had this dialog and argue about their believe then later on we become good friends with them just because they were very friendly, calm , polite with strong faith , I also realized that they are not phenetic they are not living in 14th century they are more modern, bright minded and realistic then later on at work I met more Bahai couple of them were my managers but for obvious reason they didn’t want to say that they are Bahai. I tried to find a book that gives me more information about Bahai faith unfortunately there was none , I am 70 years old now and I travel all over the world met all kind of people with different culture, religious and believe but I hardly seen that in a society people get killed because of their believe I really don’t know what went wrong with Iranian Muslim during the Ghajar, Pahlavi and specially Mollas rules that government and people killed so many Bahai people just because of their ideology this is really bothers me I haven’t seen anything bad or wrong with Bahai people they are good people, God willing one day soon Iranian Muslim will regret and sorry for what they did to innocents Bahai