اما بعد فهمیدم
8
اما بعد فهمیدم
نگاهی به شرایط زنان و محدودیت‌های آنها در ایران
یاران
2
یاران
پروپاگاندای نفرت
3
پروپاگاندای نفرت
‌‌‌
هفت‌سین
2
هفت‌سین
انیمیشن طنز درباره‌ی هفت‌سین
ارزش‌های ما چیست؟
1
ارزش‌های ما چیست؟
بازنگری در ارزش‌های رایج