الو الو دکتر
الو الو دکتر
صداق بادی
الو الو دکتر
الو الو دکتر
سنت‌های نوروزی، ماچ سنگین
الو الو دکتر
الو الو دکتر
چاکرم، مخلصم
الو الو دکتر
الو الو دکتر
خواب شوهر
الو الو دکتر
الو الو دکتر
مرد دروغگو
الو الو دکتر
الو الو دکتر
پولدار شدن فوری
شهر ما
شهر ما
تحریک‌شدگان
الو الو دکتر
الو الو دکتر
نگاهی طنزآمیز به ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه‌
الو الو دکتر
الو الو دکتر
زن دیوید بکام
برنامه‌هاى بيشتربرنامه‌هاى بيشتر