الو الو دکتر
الو الو دکتر
مرد دروغگو
شهر ما
شهر ما
افسردگی اینستایی
شهر ما
شهر ما
معجزه
الو الو دکتر
الو الو دکتر
نگاهی طنزآمیز به ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه‌
اما بعد فهمیدم
اما بعد فهمیدم
نگاهی به شرایط زنان و محدودیت‌های آنها در ایران
حق تحصیل
حق تحصیل
چرا دانشجویان بهایی باید از تحصیل محروم شوند؟...
یاران
یاران
هفت‌سین
هفت‌سین
انیمیشن طنز درباره‌ی هفت‌سین
شهر ما
شهر ما
فارغ‌التحصیلانِ تلگرامی