اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند (۲۰۱۸)
اگر خیابان بیل می‌توانست حرف بزند (۲۰۱۸)
کیان ثابتی
ایرج، بابک و ابی؛ از «تپش» تا «مولای سبزپوش»
ایرج، بابک و ابی؛ از «تپش» تا «مولای سبزپوش»
پویان مقدسی
کودک بی‌صدای «قهرمان»؛ نقدی بر فیلم اصغر فرهادی
کودک بی‌صدای «قهرمان»؛ نقدی بر فیلم اصغر فرهادی
حامد فرمند
هانیبال الخاص، نقاش غمخوارگی و کار
هانیبال الخاص، نقاش غمخوارگی و کار
بهمن ادیب
بازیابی یک واژه در آشوب اختناق
بازیابی یک واژه در آشوب اختناق
امیرحسین یزدان‌بُد
اگر یک آگهی تو روزنامه بدهند مشکل‌شون حل می‌شه
اگر یک آگهی تو روزنامه بدهند مشکل‌شون حل می‌شه
یادداشت کیان ثابتی بر فیلم «لِرد» اثر محمد رسول‌اُف
پست‌های بیشترپست‌های بیشتر