facebook pixel
شرح مجموعه:
این مجموعه فرصتی‌ فراهم می‌کند برای درک و شناخت بهتر عناصر شعر فارسی.
کارگاه شعر

۵. طبیعت، اصلی‌ترین منبع الهام

عناصر طبیعت، چه تنها و چه در تعامل با یکدیگر، غنی‌ترین منبع الهام برای شاعر هستند و او باید بین حقیقت وجود انسان و حقیقت مظاهر طبیعت، روابط ضروریه را کشف کند و آن کشف را به صورت شعر در اختیار مخاطب قرار دهد. دلالت‌های مصداقی و مفهومی واژه‌ها نیز تعریف می‌شود.

شرح مجموعه:
این مجموعه فرصتی‌ فراهم می‌کند برای درک و شناخت بهتر عناصر شعر فارسی.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *